Polityka prywatności

Polityka prywatności Sklepu trendy-styl.pl
https://trendy-styl.pl  („Sklep”)

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Karolina Całko,
przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
CENTRUM MILS – Karolina Całko, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6912177240,
nr REGON 383689134 

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem
przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail:
kontakt@trendy-styl.pl.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych (art. 15 RODO),
 • ich sprostowania (art. 16 RODO),
 • usunięcia (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • przeniesienia danych do innego administratora (art. 20 RODO).

A także prawo:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

  • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesach), w tym profilowania (art. 21 ust. 1 RODO);
  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby
   marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim
   przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim (art. 21
   ust. 2 RODO).

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Sprzeciw w odniesieniu do wykorzystywania przez nas plików cookies (o
których przeczytasz poniżej) możesz wyrazić zwłaszcza za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania twoich danych w zależności od podejmowanych przez Ciebie działań.

1.
Złożenie zamówienia w Sklepie

W jakim celu?
realizacja Twojego zamówienia
Na jakiej podstawie?
umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) obowiązek prawny, związany z rachunkowością,
zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1
lit. c RODO)
Jak długo?
przez okres obowiązywania wyżej wymienionej umowy do momentu wygaśnięcia ciążącego na nas obowiązku prawnego, związanego z rachunkowością

ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu
okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub
przez nas

(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziesz mieć możliwości złożenia zamówienia

2.
Założenie konta w Sklepie

W jakim celu?
realizacja umowy o świadczenie usługi prowadzenia konta w Sklepie
Na jakiej podstawie?
umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Jak długo?
do momentu, w którym konto zostanie usunięte przez Ciebie lub przez nas na Twoje żądanie

ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu
okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub
przez nas

(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziesz mieć możliwości założenia konta i
korzystania z jego funkcji, takich jak przeglądanie historii zamówień
czy sprawdzenie statusu zamówienia

3.
Nawiązanie z nami kontaktu (np. w celu zadania pytania)

W jakim celu?
obsługa Twoich zapytań lub zgłoszeń
Na jakiej podstawie?
umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie,
zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku,
gdy Twoje zapytanie lub zgłoszenie dotyczy umowy, której jesteśmy lub
możemy być stroną
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na
przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą komunikacji (art. 6
ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli Twoje zapytanie lub zgłoszenie nie ma
związku z umową
Jak długo?
przez czas trwania wiążącej nas umowy lub – jeśli umowa nie zostanie zawarta –
do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz ostatnią tabelę tej sekcji*
do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz ostatnią tabelę tej sekcji –
lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*

ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu
okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub
przez nas

(więcej informacji na ten temat znajdziesz w ostatniej tabeli tej sekcji)

Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziemy mieli możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

4.
Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań marketingowych

W jakim celu?

marketing bezpośredni, polegający na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam

(więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Profilowanie” i „Pliki cookies” Polityki prywatności).

Na jakiej podstawie?
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na
przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez
Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów marketingowych
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie będziesz otrzymywać sugestii produktów lub usług, którymi możesz być zainteresowany

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

5.
Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań analitycznych

W jakim celu?

analiza sposobu korzystania i poruszania się przez
Ciebie po stronie internetowej Sklepu, celem dostosowania strony do
potrzeb i zachowania Użytkowników

(więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Działania analityczne” i „Pliki cookies” Polityki prywatności)

Na jakiej podstawie?
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na
przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Jak długo?
do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez
Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów analitycznych
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
nie uwzględnimy Twoich preferencji dotyczących korzystania ze Sklepu w pracach nad jego rozwojem

* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

6.
Podjęcie działania lub zaniechanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych ze Sklepem lub naszymi usługami

W jakim celu?
ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych
roszczeń, związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami
Na jakiej podstawie?
nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na
przetwarzaniu danych osobowych we wskazanym powyżej celu (art. 6 ust. 1
lit. f RODO)
Jak długo?
do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do
momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania*
Co się stanie, jeśli nie podasz danych?
brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

7. Narzędzia analityczne oraz reklamy

 

Google Analytics

Niniejsza strona korzysta z funkcji internetowego narzędzia do analizy statystyk  Google Analytics. Jej dostawcą jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics stosuje tak zwane „pliki cookie”. Są to dane tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika. Umożliwiają one analizę sposobu korzystania przez niego ze strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania przez użytkownika z niniejszej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer firmy Google w USA i tam zapisywane.

Zapisywanie plików cookie Google Analytics odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkownika zarówno w celu optymalizacji swojej oferty internetowej, jak i swojej reklamy.

 

Anonimizacja IP

Na niniejszej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. W związku z tym adres IP użytkownika w obrębie krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państw sygnatariuszy Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostaje skrócony przez firmę Google przed przekazaniem do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP jest przesyłany na serwer firmy Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej firma Google będzie wykorzystywać te informacje celem analizy korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, sporządzania raportów na temat aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia operatorowi strony internetowej innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi firmy Google.

 

Wtyczka do przeglądarki

Przez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej użytkownik może uniemożliwić zapisywanie plików cookie; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku niektóre z funkcji tej witryny internetowej mogą nie być w całości dostępne. Ponadto użytkownik może uniknąć przesyłania danych wygenerowanych przez plik cookie odnoszących się do korzystania przez niego ze strony internetowej (wraz z adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Brak zgody na gromadzenie danych

Użytkownik może zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając na poniższy link. Zostanie wówczas wysłany plik cookie opt-out, który uniemożliwi gromadzenie danych podczas następnych wizyt na stronie internetowej: Wyłącz Google Analytics.

 

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika znajdą Państwo w polityce prywatności Google Analytics udostępnionej pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie danych na zlecenie

Zawarliśmy z Google umowę powierzenia przetwarzania danych, a podczas korzystania z funkcji Google Analytics wdrażamy restrykcyjne wytyczne niemieckich organów ds. ochrony danych osobowych.

Cechy demograficzne w Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji „cechy demograficzne” Google Analytics. Na ich podstawie można tworzyć raporty zawierające informacje dotyczące wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających strony. Dane te pochodzą z powiązanej z zainteresowaniami reklamy Google oraz z danych osób odwiedzających strony pochodzących od podmiotów trzecich. Danych tych nie można przyporządkować żadnej określonej osobie. Użytkownik może w każdej chwili dezaktywować tę funkcję w ustawieniach wyświetlania na swoim koncie Google lub odwołać w całości zgodę na rejestrowanie swoich danych przez Google Analytics zgodnie z zapisami pkt. „Odwołanie zgody na gromadzenie danych osobowych”.

Funkcja remarketingu z wykorzystaniem Google Analytics

Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji remarketingu z wykorzystaniem Google Analytics w połączeniu z dodatkowymi funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick, które działają niezależnie od stosowanego urządzenia. Jej dostawcą jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Funkcja ta umożliwia połączenie docelowych grup reklam utworzonych za pomocą funkcji remarketingu z wykorzystaniem Google Analytics z dodatkowymi funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick na różnych urządzeniach. W ten sposób możliwe jest wyświetlanie spersonalizowanych komunikatów reklamowych, które w zależności od wcześniejszego sposobu korzystania z Internetu na urządzeniu końcowym (np. telefonie komórkowym) zostały dopasowane do użytkownika i są wyświetlane również na innym urządzeniu końcowym (np. tablecie lub komputerze stacjonarnym).

Jeżeli użytkownik wyraził odpowiednią zgodę, wówczas Google połączy historię przeglądania Internetu i aplikacji z kontem Google użytkownika. W ten sposób na każdym urządzeniu końcowym, na którym użytkownik loguje się przez swoje konto Google, możliwe jest wyświetlanie tych samych spersonalizowanych komunikatów reklamowych.

W celu wsparcia tej funkcji Google Analytics rejestruje zweryfikowane w Google identyfikatory użytkowników, które są tymczasowo łączone z naszymi danymi Google, w celu określenia i utworzenia grup docelowych na potrzeby wyświetlania reklam niezależnie od stosowanego urządzenia.

Użytkownik może na stałe nie wyrazić zgody na remarketing/targeting na różnych urządzeniach, dezaktywując spersonalizowaną reklamę na swoim koncie Google; w tym celu proszę kliknąć poniższy link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Podsumowanie zarejestrowanych danych na koncie Google użytkownika odbywa się wyłącznie za zgodą użytkownika, którą może on złożyć lub wycofać w Google (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). W przypadku procesów rejestracji danych, których nie można połączyć na koncie Google użytkownika (np. ponieważ użytkownik nie ma konta Google lub nie wyraził zgody na łączenie danych), dane są rejestrowane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).  Uzasadniony interes wynika z tego, że operator strony internetowej jest zainteresowany dokonywaniem anonimowej analizy odwiedzających stronę internetową w celach reklamowych.

Szczegółowe informacje oraz postanowienia w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych mogą Państwo znaleźć w polityce prywatności Google dostępnej pod linkiem: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords i śledzenie konwersji Google

Ta strona internetowa korzysta z Google AdWords. AdWords to internetowy program reklamowy stworzony przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).

W ramach Google AdWords korzystamy z tak zwanego śledzenia konwersji. Kliknięcie na reklamę wyświetlaną przez Google powoduje zapisanie pliku cookie w celu śledzenia konwersji. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową na komputerze użytkownika. Pliki te tracą swoją ważność po 30 dniach i nie służą do identyfikacji użytkowników. Jeżeli użytkownik odwiedza niektóre strony tej witryny internetowej, a termin ważności pliku cookie jeszcze nie upłynął, wraz z Google możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na niniejszą stronę.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Klienci AdWords nie mają zatem możliwości śledzenia plików cookie za pomocą stron internetowych. Informacje zebrane przy użyciu plików cookie do śledzenia konwersji służą do sporządzania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci dowiadują się, ilu użytkowników kliknęło ich reklamę i zostało przekierowanych na stronę opatrzoną tagiem śledzenia konwersji. Nie uzyskują jednak informacji, które umożliwiałyby osobistą identyfikację poszczególnych użytkowników. Jeżeli użytkownik nie chce uczestniczyć w procedurze śledzenia, może w łatwy sposób wyłączyć plik cookie śledzenia konwersji Google w swojej przeglądarce internetowej w ustawieniach użytkownika. Wówczas jego działania nie będą uwzględniane w statystykach śledzenia konwersji.

Zapisywanie plików cookie Google Conversion odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowania użytkownika zarówno w celu optymalizacji swojej oferty internetowej, jak i swojej reklamy.

Szczegółowe informacje na temat Google AdWords i śledzenia konwersji Google mogą Państwo znaleźć w polityce prywatności Google dostępnej pod linkiem: https://www.google.de/policies/privacy/.

Użytkownik może dostosować ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, aby był informowany o zapisywaniu plików cookie i akceptował je tylko w indywidualnych przypadkach, wyłączyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub całkowicie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność niniejszej strony internetowej może być ograniczona.  


* w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej
PUBLIKOWANIE DANYCH

Jeśli zdecydujesz się na opublikowanie komentarza, jego treść oraz Twój podpis będą widoczne dla innych użytkowników Sklepu.

Nie ujawniamy innym użytkownikom Twojego adresu e-mail – chyba że sam to zrobisz.

PROFILOWANIE

W ramach Sklepu dokonujemy profilowania – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania.
Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami możesz być zainteresowany, wykorzystując do tego informacje o
wyświetlanych przez Ciebie treściach. Dzięki temu, reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb.

Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

DZIAŁANIA ANALITYCZNE

W ramach Sklepu prowadzimy działania analityczne, mające na celu zwiększenie jego intuicyjności i przystępności – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. W ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszasz się po Sklepie – a więc np. to, ile czasu spędzasz na danej podstronie, czy w które miejsca w Sklepie klikasz. Dzięki temu możemy dostosować układ i wygląd Sklepu oraz zamieszczane w nim treści do potrzeb Użytkowników.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

PLIKI COOKIES

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celach:

 • zapamiętywania Twojej sesji
 • statystycznych
 • marketingowych

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

 • Firefox
 • Chrome
 • Safari
 • Internet Explorer / Microsoft Edge

Poniżej znajdziesz informacje na temat funkcji przetwarzanych przez nas plików cookie oraz ich okresie ważności.

nazwa pliku cookie okres ważności pliku cookie funkcja pliku cookie
_ga czas trwania sesji Śledzenie ruchu w celach statystycznych

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać.

Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Wikipedii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie.

Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych:

DZIAŁANIE ODBIORCY DANYCH PRZEKAZANIE DANYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ
każde działanie w związku ze Sklepem hostingodawca nie ma miejsca
podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne/IT nie ma miejsca
osoby współpracujące z nami na podstawie umów
cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
nie ma miejsca
operator internetowej platformy handlowej nie ma miejsca
IFIRMA , INPOST, POCZTA POLSKA, DPD, DHL Parcel nie ma miejsca
przebywanie na stronie Sklepu z ustawieniami
zezwalającymi na prowadzenie działań marketingowych
podmiot zapewniający usługi marketingowe nie ma miejsca
założenie konta w Sklepie dostawca standardowego oprogramowania biurowego
(w tym skrzynki poczty elektronicznej)
nie ma miejsca
złożenie zamówienia w Sklepie dostawca płatności nie ma miejsca
podmiot zapewniający dostawę towaru – chyba że
wybrałeś opcję odbioru osobistego
nie ma miejsca
dostawca oprogramowania ułatwiającego
prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
nie ma miejsca
dostawca standardowego oprogramowania biurowego
(w tym skrzynki poczty elektronicznej)
nie ma miejsca
biuro rachunkowe nie ma miejsca
podmiot zapewniający system ratalny nie ma miejsca
wzięcie udziału w badaniu satysfakcji z naszych usług podmioty umożliwiające umieszczanie opinii o
Sklepie lub produktach i ich porównywanie
nie ma miejsca
nawiązanie z nami kontaktu (np. zadanie pytania) dostawca standardowego oprogramowania biurowego
(w tym skrzynki poczty elektronicznej)
nie ma miejsca

A ponadto:

odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych.