Regulamin sklepu trendy-styl.pl

 

Regulamin określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze

informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta

 

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
§ 12 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

§ 1
DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy TOP-STYL.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod
adresem https://top-styl.pl.
Sprzedawca – Karolina Całko, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CENTRUM MILS, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6912177240, nr REGON 383689134 , Daktylowa 9

 

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: Centrum MILS, Legnica 59-220, Daktylowa 9
 2. e-mail: kontakt@trendy-styl.pl
 3. Chat na stronie sklepu internetowego

 

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania
  Sklepu potrzebne jest:

  • urządzenie z dostępem do
   Internetu
  • przeglądarka internetowa
   obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w
  Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto
  e-mail.

 

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie
  są całkowitymi cenami za towar.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na
  całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar
  oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. Wybrany do kupienia towar
  należy dodać do koszyka w Sklepie.
 4. Następnie Kupujący wybiera z
  dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za
  zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego
  zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w
  momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez
  Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia jest
  tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 7. Sprzedawca przekaże
  Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku
  najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 8. Kupujący może zarejestrować się
  w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji
  poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.
 9.  

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można
  zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:

  1. Za pośrednictwem platformy
   płatniczej:

   • Płatności PayU, Przelewy24, PayPal
  2. Za pobraniem, tj. kartą lub
   gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.
 2. W przypadku wybrania płatności
  za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper, podmiotem
  świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 3. W przypadku wybrania przez
  Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 7
  Dni roboczych od złożenia zamówienia.
 4. Sprzedawca informuje, że w
  przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę,
  opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po
  złożeniu zamówienia.
 5. Kupujący dokonując zakupów w
  Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę.
  Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

 

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 5. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
  1. Za pośrednictwem firmy
   kurierskiej
  2. Za pośrednictwem Poczty
   Polskiej
  3. Do paczkomatów InPost
 7. Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia.
 8. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał
  termin wysłania towaru – w tym terminie.

 

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od
  umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8
  Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy
  wygasa po upływie 14 dni od dnia:

  1. w którym Konsument wszedł w
   posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i
   wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
  2. w którym Konsument wszedł w
   posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż
   przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z
   rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu
   rzeczy, które dostarczane są osobno.
  3. zawarcia umowy – w przypadku
   umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z
  prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z
  danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy
  w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub
  informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Konsument może skorzystać z
  wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu,
  jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do
  odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą
  wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem
  terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od
  zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi  płatności za produkt
  (bez kosztów wysyłki) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż
  14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji
  Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 2. Zwrotu płatności Sprzedawca
  dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez
  Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na
  inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat
  w związku z tym zwrotem.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się
  ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia
  mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
  wcześniej.
 4. Sprzedawca prosi o zwracanie
  towaru na adres: CENTRUM MILS, ul. Daktylowa 9, Legnica 59-220
  niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym
  Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin
  jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14
  dni.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie
  koszty zwrotu towaru.
 6. Konsument odpowiada tylko za
  zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób
  inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i
  funkcjonowania towaru.
 7. Jeśli towar ze względu na swój
  charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument
  również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O
  szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez
  Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

 

§ 8 WYJĄTKI
OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy
  zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

  1. w której przedmiotem
   świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
   specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
   potrzeb;
  2. w której przedmiotem
   świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki
   termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem
   świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której
   po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia
   lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
   dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem
   świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
   charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. w której przedmiotem
   świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe
   dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
   otwarte po dostarczeniu;
  6. o dostarczanie dzienników,
   periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  7. w której cena lub
   wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
   przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem
   terminu do odstąpienia od umowy;
  8. o dostarczanie treści
   cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
   spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed
   upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
   przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 9 REKLAMACJE

 

 1. W przypadku wystąpienia wady
  towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie
  uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja
  została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący
  może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

  1. złożyć oświadczenie o
   obniżeniu ceny,
  2. przy wadzie istotnej – złożyć
   oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną
   od wad,
  4. żądać usunięcia wady.
 3. Sprzedawca prosi o składanie
  reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny
  wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. Jeśli okaże się, że dla
  rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru
  do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w
  przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres Daktylowa 9
 5. Jeśli na towar została
  udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach,
  jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 6. Reklamacje dotyczące działania
  Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez
  Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA
REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku, gdy postępowanie
  reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu,
  Konsument może skorzystać m.in. z:

  1. mediacji prowadzonej przez
   właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego
   należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest
   bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:
   https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. pomocy właściwego terenowo
   stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim
   Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o
   rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie
   jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem:
   https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego
   lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. internetowej platformy ODR
   dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

 

§ 10 DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem danych
  osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest
  Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych
  osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach
  przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w
  dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę
  przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego
  przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w
  Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych
  w tym przypadku jest:

  • umowa sprzedaży lub działania
   podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6
   ust. 1 lit. b RODO),
  • ciążący na Sprzedawcy
   obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
  • prawnie uzasadniony interes
   Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia,
   dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupującego
  jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży.
  Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.
 4. Dane Kupującego podane w
  związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. przestanie obowiązywać umowa sprzedaży zawarta
   między Kupującym a Sprzedawcą;
  2. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek
   prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
  3. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez
   Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez
   Sklep;
  4. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec
   przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą
   przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

– w zależności od tego, co ma
zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 1. Kupującemu przysługuje prawo
  żądania:

  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec
   przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją
   Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych,
   opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych
   interesach realizowanych przez administratora).
 2. W celu realizacji swoich praw,
  Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych
  z § 2 Regulaminu.
 3. W przypadku gdy Kupujący uzna,
  że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć
  skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 11 ZASTRZEŻENIA

 

 1. Zakazane jest dostarczanie
  przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie
  zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji
  Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie
  niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. Żadne z postanowień niniejszego
  regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień
  Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 5. Postanowienia dotyczące towarów
  i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o
  dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii
  odrębnie.

§ 12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy
  zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 2. Wszelka odpowiedzialność
  Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem, w granicach
  prawem dopuszczonych, jest wyłączona.
 3. W przypadku ewentualnego sporu
  z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla
  siedziby Sprzedawcy.

Załącznik nr
1 do Regulaminu

Poniżej
znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może,
ale nie musi skorzystać:

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od

umowy)

CENTRUM MILS
Daktylowa 9 , Legnica 59-220
adres e-mail: kontakt@trendy-styl.pl

– Ja/My(*)
niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o
dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
…………………………………………………………………………………………………………..

– Imię i nazwisko Konsumenta (-ów):
………………………………………………………………………………………………………………

– Adres Konsumenta (-ów): …………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………….
Podpis Konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data
……………………………………..

(*)
Niepotrzebne skreślić.

 

Regulamin konta

w sklepie trendy-styl.pl

 

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe
§ 7 Zastrzeżenia

§ 1
DEFINICJE

Konto – uregulowana w niniejszym
regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może
założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Sklep – sklep internetowy TOP-STYL.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod
adresem https://top-styl.pl
Sprzedawca – Karolina Całko, przedsiębiorca prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą CENTRUM MILS – Karolina Całko, wpisany do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra
właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, NIP 6912177240, nr REGON 383689134 , Daktylowa 9

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: Daktylowa 9, Legnica 59-220
 2. Adres e-mail: kontakt@trendy-styl.pl
 3. Chat na stronie sklepu.

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
  • aktywne konto e-mail
  • urządzenie z dostępem do
   Internetu
  • przeglądarka internetowa
   obsługująca JavaScript i pliki cookies

§ 4 KONTO

 1. Założenie Konta jest całkowicie
  dobrowolne i zależne od woli Kupującego.
 2. Konto daje Kupującemu dodatkowe
  możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez
  Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna
  edycja danych Kupującego.
 3. W celu założenia Konta należy
  wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 4. W momencie założenia Konta
  zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa
  w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w niniejszym
  regulaminie.
 5. Kupujący może bez ponoszenia
  jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 6. W celu dokonania rezygnacji z
  Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail:
  centrum.mils@gmail.com, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta
  oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§ 5 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące
  funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail
  centrum.mils@gmail.com.
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez
  Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA
REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku gdy postępowanie
  reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu
  Konsument może skorzystać m.in. z:

  1. mediacji prowadzonej przez
   właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego
   należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest
   bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:
   https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. pomocy właściwego terenowo
   stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim
   Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o
   rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie
   jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego
   lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. internetowej platformy ODR
   dostępnej pod adresem:
   https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 6 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych
  osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania z Konta jest
  Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych
  osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach
  przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w
  dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę
  przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych
  Kupującego jest prowadzenie Konta. Podstawą przetwarzania danych osobowych
  w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane
  na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b
  RODO), a także prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na
  przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych
  roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupującego
  jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do prowadzenia Konta.
  Niepodanie danych oznacza, że Sprzedawca nie będzie mógł świadczyć usługi
  prowadzenia Konta.
 4. Dane Kupującego będą
  przetwarzane do momentu, w którym:

  1. Konto zostanie usunięte przez
   Kupującego lub Sprzedawcę na żądanie Kupującego
  2. ustanie możliwość dochodzenia
   roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z Kontem;
  3. zostanie przyjęty sprzeciw
   Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy
   podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

– w zależności od tego, co ma
zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 1. Kupującemu przysługuje prawo
  żądania:

  1. dostępu do swoich danych
   osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego
   administratora
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie
   sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną
   sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych
   osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie
   uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 2. W celu realizacji swoich praw,
  Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
 3. W przypadku gdy Kupujący uzna,
  że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć
  skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 7
ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie
  przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia
  Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. W przypadku zaistnienia ważnych
  przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany
  niniejszego regulaminu Konta.
 4. Ważnymi przyczynami, o których
  mowa w ust. 3 są:

  1. konieczność dostosowania
   Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
  2. poprawa bezpieczeństwa
   świadczonej usługi
  3. zmiana funkcjonalności Konta
   wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
 5. Kupujący zostanie poinformowany
  o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed
  wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej
  na przypisany do Konta adres.
 6. W przypadku gdy Kupujący nie
  wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym
  Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail
  Sprzedawcy centrum.mils@gmail.com, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy
  w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany
  lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
 7. W sytuacji gdy Kupujący nie
  wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie
  przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do
  rozwiązania umowy w przyszłości.
 8. W przypadku ewentualnego sporu
  z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy
  dla siedziby Sprzedawcy.
 9. Żadne z postanowień niniejszego
  regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień
  Konsumenta wynikających z przepisów prawa.